Qüestions de Vida Cristiana Subscriu-t'hi!

Bookmark and Share

Preus

Preu Espanya : 52.00 €
Preu Europa : 72.80 €
Preu reste del món : 110.00 €

Formulari d'inscripció a Qüestions de Vida Cristiana


(*)Dades obligatòries.

Dades del subscriptor


* Nom:
*Cognoms :
*Dni :
* Email:
* Teléfon:
* Adreça:
* Codi postal:
* Població:
* País:
* Data de naixement:
* Rebre a partir de :


Dades de pagament


*Banc/Caixa :
* Titular del compte:
Número de compte
* Entitat:
* Oficina:
* DC:
* Compte:

Dades pagador


Les mateixes que el subscriptor
* Nom:
*Cognoms :
*Dni :
* Email:
* Teléfon:
* Adreça:
* Codi postal:
* Població:
* País:


Codi de descompte

Codi:

AVÍS: La renovació es automàtica (cancel.lacions a subscripcio@pamsa.cat)
AVÍS LEGAL: Segons el que estableix la normativa vigent sobre la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’integraran en els nostres fitxers de clients registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sota la titularitat de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, S.A., c/ Ausiàs Marc, 92-98, 08013 Barcelona, telèfon 932450303, a/e: pamsa@pamsa.cat, amb la finalitat de gestionar les vostres comandes i subscripcions i de fer-vos arribar publicitat i ofertes dels nostres productes o serveis. Així mateix, podrà comunicar aquestes dades a empreses afins al Grup, que, en funció de l’activitat que desenvolupin, us podran informar sobre els nostres productes editorials. En aquesta mateixa adreça podreu exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com el dret d’oposar-vos a qualsevol dels tractaments informats.