SERRA D'OR 50 ANYS

 

CINQUANTA ANYS DE «SERRA D’OR»

 

«Serra d’Or», circular dels treballadors de Montserrat, es creà el 1955, i la seva publicació marxà en paral·lel a «Germinabit», iniciada el 1949. La primera tenia per consiliari el pare Miquel Estradé, i la segona, el també monjo de Montserrat pare Jordi Pinell. Aviat, però, les dues publicacions es fusionaren, i així el 1959 naixia «Serra d’Or. Segona època», una revista de contingut cultural ampli, íntegrament redactada en català, on s’aplegaren tots aquells intel·lectuals que, amb la voluntat clara de refer el país i amb una gran dosi de voluntarisme, veien «Serra d’Or» com l’única tribuna possible des d’on es podia dir i fer alguna cosa per al conjunt dels Països Catalans. La diversitat ideològica de tots aquells que hi col·laboraren no fou en cap cas un impediment per a tirar endavant la publicació; ben al contrari: «Serra d’Or» es convertí en una plataforma única on les diverses veus tingueren cabuda i on la voluntat de plurarisme de la revista es va fer palesa de seguida, i que oferia als lectors un seguit d’aportacions obertes a la cultura europea, innovadores, que sempre van tenir per objectiu la reconstrucció de la cultura catalana des del rigor, intentant fer una labor de suplència enmig del desert absolut d’aquells anys de postguerra.

 

Ara, repassant aquests cinquanta anys d’existència, podem dir que la revista ha estat, i és, una eina insubstituïble per a entendre la vida cultural dels Països Catalans. S’ha anat adequant als nous temps, sempre obeint aquell principi primer de contribuir al desenvolupament de la nostra cultura i la nostra societat i d’incidir-hi positivament, creant debat, suscitant idees.


En aquests darrers anys ha pres una nova empenta, visible en la puntualitat d'aparició, en la renovació dels col·laboradors i en l'edició dels temes.


Tot plegat en fa una revista ben atraient en el seu gènere arreu dels Països Catalans.

 

-Enllaç anunci emès a TV3 commemoratiu d'aquets 50 anys 

-Audiovisual commemoratiu d'aquests primers 50 anys

  

Premis