Randa


Director : Josep Massot i Muntaner
D.L.: B. 19.016-1979
Edició: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Redacció: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Administració i Subscripcions: Publicacions de l'Abadia de Montserrat - C/ Ausiàs Marc, 92-98, - 08013 Barcelona
Telèfon: 93 245 03 03
E-mail : pamsa@pamsa.cat
Números
Últim exemplar publicat: Randa nº 83 a data 01/06/2019 

Randa és una revista semestral dedicada a la història i la cultura de les Illes Balears. Iniciada a Barcelona l’any 1975 per Curial Edicions Catalanes, sota la direcció de Josep Massot i Muntaner, el 2008 passà a dependre de Publicacions de l’Abadia de Montserrat.