Qüestions de Vida Cristiana n º 250QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 250 – La culpa
 
EDITORIAL
MONOGRÀFIC. La culpa
Pensament
Culpa i perdó, dues qüestions persistents i renovades. Gabriel Amengual
Justícia i perdó. Ignasi Boada
 
Església
Qui sóc jo per jutjar? Papa Francesc
 
Arts i lletres
Culpa i perdó. Una antologia de poemes. Miquel Àngel Llauger
Salò: una al·legoria del crim sense càstig. Josep Maria Lluró
Semiòtica de la culpabilitat. Antoni Blanch
 
Política
La culpabilitat com a principi irrenunciable d’un dret penal just. Eduard Ibàñez
 
Educació
El sentiment de culpa com a potencial humà enfront de la insolidaritat o de la injustícia social.
Ramon Rosal
 
PUBLICACIONS
Antoni Matabosch: WALTER KASPER, Caminos hacia la unidad de los cristianos, Escritos de ecumenismo I, Obra Completa de Walter Kasper, volumen 14, Sal Terrae (Colección «Presencia Teológica», 213), Maliaño (Cantabria), 2014, 703 ps.
Agustí Colomer: JOSEP OTON, La mística de la Palabra, «El Pozo de Siquem», 333, Sal Terrae, Santander, 2014, 200 ps.
Francesc Torralba: ASSMANN, Violencia y monoteísmo, Fragmenta, Barcelona, 2014, 123 ps.
 
MIRADOR
Oriol Domingo