Qüestions de Vida Cristiana n º 244QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 244 – Entre el fonamentalisme i la indiferència  

EDITORIAL

Monogràfic
Entre el fonamentalisme i la indiferència  

Panorama

La situació de les religions en el nostre temps. Un punt de vista filosòfic. Adriano Fabris

Pensament
Fe i saber. Discurs en rebre el Premi de la Pau dels editors alemanys. Jürgen Habermas
De la secularització a la desecularització. Gabriel Amengual

Església

La inculturació de la fe en la modernitat. Entrevista a Pere Lluís Font. Ignasi Boada

Arts i lletres
Indignacions passolinianes.  Josep M. Lluró

Política

L’escriptura femenina, testimoni de resistència espiritual contra la barbàrie.  Emília Bea

Tribuna

Ningú pot fer que l´esdeveniment conciliar no s´hagi produït, o que Roncalli no hagi existit. Entrevista a l´historiador P. Hilari Raguer. Josep Herrero
Arquitectura: símbol i sagrat. Un segle després de Gaudí. Maria Antonietta Crippa
De la saviesa gitana a la saviesa de l’Esperit. Josep Messa

Publicacions
Lluís Quintana: Les idees religioses de Joan Maragall. Coordinador Pere Lluis Font.
Antoni Matabosch Soler: Una teologia per la vita. Fedele al celo e a la terra. De Bruno Forte.
Francesc Torralba Roselló: El reencantament postmodern, de Josep Otón Catalán.

Mirador

Oriol Domingo