Qüestions de Vida Cristiana n º 239QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 239 – Pensar l’art

EDITORIAL

MONOGRÀFIC

Pensar l’art

Dades
El consum i la pràctica artística a Catalunya. Sergi Mosteiro i Francesc Sala

Pensament
La imatge i la crisi del judici. Marie-José Mondzain

Creació
Hierofania. Fragments sobre art. Jaume Subirana

Església
Una arquitectura en diàleg. La gènesi del Centre Abraham de la Vila Olímpica. Josep Rom

Arts i lletres
Pintar per extingir. Josep M. Lluró
Moses und Aron, cim inacabat del dodecafonisme. Josep Barcons
El concepte d’art al llarg de la història. Joan Ramon Triadó

Diàleg

La icona: art, teologia i espiritualitat. Sebastià Janeras

Ciència i tecnologia

Bellesa i veritat: algunes reflexions des de les icones de la ciència. David Jou

Educació

Art, creativitat i educació. Lluís Vallvé

Publicacions

Pere Lluís i Font: l’ofici de pensador cristià d’ençà del Concili Vaticà II. Un itinerari intel·lectual, d’Andreu Marquès.
Francesc Torralba Rosselló: L’era de la hipermemòria. Revisionisme i falsificació històrica, d’Elena Yeste.

Mirador
Oriol Domingo