Qüestions de Vida Cristiana n º 237QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 237 – La política

EDITORIAL

MONOGRÀFIC

La política

Dades
Cultura política de la societat catalana. Gabriel Colomé

Pensament
De la consciència política. Josep M. Esquirol
El món com a sistema social global. Pere Vilanova
L’esfera pública: quan la comunicació és més que poder. Josep M. Carbonell
Retornar el prestigi a la política. Eduard Ibáñez

Església

Economia i política en la “Caritas in veritate”. Joan Rigol
Itàlia 2010: Església i Estat, una reflexió sobre religió i política en l’actualitat. Stefano ceccanti

Ciència i tecnologia
Bioètica i biopolítica. M. Pilar Núñez-Cubero

Educació
Educar per a la política. Daniel Ortiz

Política
Reflexions sobre l’ofici de polític. Jordi Pujol
Les conviccions en la política. Heribert Barrera
Consciència personal, ètica col·lectiva i revolucions quotidianes. Ricard Gomà
La crisi política i la governança econòmica. Isidre Molas

Publicacions

Mirador
Oriol Domingo