Qüestions de Vida Cristiana n º 236QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 236 – La Bíblia

EDITORIAL

Dades
Les traduccions catalanes de la Bíblia. Pere Casanellas

Pensament
La bella paraula: la Bíblia com a «gran codi» de la cultura occidental. Gianfranco Ravasi

Església
Paraula de Déu: una invitació al diàleg. Agustí Borrell
La Bíblia i la història. Joan Ferrer
La inspiració en els llibres bíblics. Armand Puig i Tàrrech
El pròleg com a pauta de lectura de l’Evangeli segons Joan. Oriol Tuñí

Diàleg
La Bíblia, punt d’unió de les confessions cristianes. Enric Capó

Arts i lletres
Bíblia i imperfecció. Perico Pastor
Déu, Jonàs i Carner. Carles Torner

Ciència i tecnologia
El fons papirològic més important de la península. Piu-Ramon Tragan

Educació
Bíblia i cultura. La Bíblia en la formació del ciutadà. Rafael Argullol