Qüestions de Vida Cristiana n º 235QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 235 – La cultura

EDITORIALDades
El consum cultural a Catalunya. Sergi Mosteiro i Francesc Sala

Pensament
Arrels cristianes d’Europa. Alfons Garrigós
La bellesa: ferida i transcendència. Francesc Torralba Rosselló

Església
Vint anys de la Fundació Joan Maragall: una proposta d’església al servei de la cultura i l’evangelització del país. Josep M. Carbonell

Arts i lletres
La fundació de la cultura. Ramon Pla i Arxé
La cultura com a resposta. Els requeriments al món cultural per a una nova cohesió social. Vicenç Villatoro
La capella del Santíssim de la Catedral de Mallorca. Teodor Suau i Puig
Cultura i gestió cultural: deu notes. Àngel Castiñeira

Ciència i tecnologia
Creure és raonable? L’amplitud de la raó. Lluc M. Torcal

Diàleg
Calví: retrobat i revisat. Daniel Giralt-Miracle

Educació
L’economia com a cultura. Quina mena de cultura és l’economia? David Murillo Bonvehí

TRIBUNA
En el mil·lenari de l’abaciat d’Oliba a Ripoll i Cuixà
Antoni Pladevall i Font: Oliba, comte, monjo, abat i bisbe en el mil•lenari de l’inici del seu abadiat a Ripoll i Cuixà

PUBLICACIONS
Pensament: Pere lluís Font: “La obra del amor. La creación como Kénosi”, de John Polkinghorne (ed.)
Josep-Maria Puigjaner: “Ciutadans del món. Per un civisme de la globalitat” de Ricard Lobo.
Església: Prim Bertran Roigé: “Aportació dels framenors caputxins a la cultura catalana. Des de la fundació a la guerra civil (1578-1936)” de Valentí Serra de Manresa.
Josep M. Rovira Belloso: “Ministeri ordenat, ministeri de comunió” de Jaume Fontbona
Ciència i tecnologia: David Jou: Autobiografia de C. Darwin i “Els nostres naturalistes” de Josep M. Camarasa i Jesús I. Català.
Política: Francesc Torralba i Rosselló: “Valors útils per a la Catalunya del futur” de M. Calsina (Coord.)
Diàleg: Daniel Giralt Miracles: “Cuarenta años de ecumenismo. Iglesia, sociedad, cultura” de Antoni Matabosch

MIRADOR
Oriol Domingo
Des de Roma: Míriam Díez i Bosch