Qüestions de Vida Cristiana n º 234QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 234 - Economia, crisi, valors

EDITORIAL

Dades
Pobresa i exclusió social. Dades i comentari. Mercè Darnell

Pensament

On es juga l’èxit o el fracàs del missatge cristià? Gaspar Mora

Església
Davant la crisi econòmica. Agustí Cortés Soriano
Crisi actual i Quart Món. Jordi Roglà de Leuw

Diàleg
L’enfocament luterà. Marc Correa

Educació
El cost de l’excel·lència en l’educació. Consideracions en temps de crisi. Enric Roca i Casas

Ciència i tecnologia
Els límits físics de l’economia. Albert Florensa

Economia
Crisi financera, crisi econòmica, crisi social. F. Xavier Mena
El caràcter global de la crisi financera. Antonio Argandoña
Els efectes de la crisi de 2008 en el «món pobre». Luis de Sabastián
És reformable el capitalisme? Gabriel Tortella

Política
Estat i mercat: el paper de la política davant la crisi econòmica. Antoni Castells
Valors i actituds per a encarar la crisi econòmica. Josep M. Cullell

Publicacions
Pensament: Pere Lluís Font: "Déu, caos, cosmos. Horitzons del diàleg entre ciència i religió" de David Jou
Església: Jaume Fontbona: "Ecesiología" de Salvador Pié-Ninot
Arts i lletres: Jaume Dantí: "De maragall a Mounier". "Cartes a Joaquim Molas", "Sobre la renovació del pensament cristià a Catalunya (1915-1936)" de Maurici Serrahima.
Educació: Francesc Torralba: "Reflexions i propostes per una educació renovada" de E. Roca (coord).
Ciència i tecnologia: David Jou: "Déus, creences i neurones. Un acostament científic a la religió" de Ramon M. Nogués
Economia: Josep M. Lozano: "Responsabilidad Social de les Empresas".
Polítoca: Josep M. Carbonell: "L'audàcia de l'esperança de Barak Obama"

MIRADOR
Oriol Domingo