Qüestions de Vida Cristiana n º 229QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 229
Per què sagraments?

ARTICLES

Justificació dels sagraments cristians. Joan Llopis
Aproximacions bíbliques al baptisme i a l'eucaristia. Damià Roure
La confirmació. El fons bíblic. Pius-Ramon Tragan
Un sagrament? Set sagraments?. Joan Torra Bitlloch
L'home, ésser sacramental. Arrels humanes del simbolisme i de la sacramentalitat. Juan Martín Velasco
Què fan els sagraments en nosaltres. Josep Lligadas
Com reconciliar-nos amb els sagraments. Xavier Morlans

MIRADOR

Símbol. Breu aproximació a la problemàtica simbòlica. Lluís Duch
Això és el que crec. E. F. Schumacher
Els Evangelis apòcrifs: un estat de la qüestió. Damià Roure
Des de la música. La música com a (meta)llenguatge de transcendència. Jordi-Agustí Piqué i Collado
Déu des de la literatura. Jaume Angelats i Morató

NOTA BIBLIOGRÀFICA

Sobre l'Església: una proposta renovadora. Cebrià M. Pifarré

RECENSIONS