Qüestions de Vida Cristiana n º 227QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 227
Les virtuts

ARTICLES

Les virtuts teologals en el nostre món. Gaspar Mora
Les virtuts cardinals. De l'escriptura a la tradició tomista. Josep M. Rovira Belloso
Respecte per un mateix i honradesa. Margarita Mauri
La virtut en l'ètica de Kant. Begoña Maestre
Les virtuts monàstiques. Ramon Àlvarez Velasco
Les virtuts del mercat bo. Luis de Sebastiàn

MIRADOR

La gràcia del P. Antoine Chevrier, fundador del Pradó (1826-1879). Florenci Costa
Vicent, cardenal Enrique i Tarancon (1907-1994). In memoriam (I). Jordi Bort
Què ens demana avui als cristians la universitat?. Pere Lluís Font

RECENSIONS