Qüestions de Vida Cristiana n º 225QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 225
Cercar Déu

ARTICLES

La recerca de Déu en els sapiencials de la Bíblia Antoni Pou
De part vostra em diu el cor: «Busca la meva presència!» (SL 26,8). La recerca de Déu en la vida monàstica. Lluc Torcal
La mística com a recerca de Déu. Aniceto Molinaro
L'encaminament filosòfic cap a Déu. Andreu Marquès
El Déu de Jesús. Reflexions sobre les dades dels Evangelis. Pius-Ramon Tragan
El Déu cristià Josep Castanyé

MIRADOR

Reptes de la comunitat de monges de Sant Benet de Montserrat. Maria del Mar Albajar i Viñas
En el tercer centenari del naixement del bisbe Josep Climent. Jordi Bort Castelló

RECENSIONS