Qüestions de Vida Cristiana n º 222QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 222
LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

ARTICLES

Aproximació a les persones discapacitades. Cassià M. Just
Primer, el més vulnerable. Ètica de la discapacitat. Francesc Torralba Roselló
Què és la discapacitat intel·lectual?. Neus Polo
Famílies que han de ser especials. Núria Tresserres i Ribó
El voluntariat i les persones amb disminucions psíquiques. Montserrat Baró i Sans
La protecció jurídica de les persones amb discapacitat. Joan Bagué i Pietx
Polítiques municipals per a les persones amb discapacitat. Roser Torrentó i Sanjust
La catequesi especial. Lluís Bonet i Armengol

MIRADOR

Ramon Margalef: la visió de la natura amb un fons de reverència. Josep Maria Mallarach & Eulàlia Comas
Un llenguatge silenciós. Sebastià Serrano
Reflexions amb motiu de la mort de Joan Pau II i l'elecció de Benet XVI. Manel Nin
El concili Vaticà II i el diàleg amb el món. Ignasi Boada
El mite economicista del mercat. Andreu Marquès

RECENSIONS