Qüestions de Vida Cristiana n º 217QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 217-218
OCCIDENT I ORIENT

ARTICLES

Agustí d'Hipona, pensador occidental. Andreu Marquès
La vida i l'obra de Luter. Hèctor Vall
Descartes, pare de l'Occident modern. Pere Lluís Font
Nietzsche: la ruptura de la tradició. Gabriel Amengual
Teilhard de Chardin: la mirada de l'home. Montserrat Noguera i Algué
Vacuïtat i ètica en NǤgǤrjuna. Abraham Vélez de Cea
Shantideva, místic i savi. Basili Llorca
Shànkara: la saviesa de la unitat. Javier Ruiz Calderón
Sri Aurobindo: la recerca d'una espiritualitat integral. Vicente Merlo
Gandhi, faedor de ponts entre Orient i Occident. Lluís M. Xirinacs
Els enfonsats i els salvats. José Ignacio Gonzàlez Faus
Teologia del sofriment. Antoni Bentué
La teologia en crisi. Xavier Moll
José María Gonzàlez Ruiz (1916-2005). In memoriam. Evangelista Vilanova
El catecumemat, una ajuda per a «tornar a nèixer». Jordi d'Arquer

RECENSIONS