Qüestions de Vida Cristiana n º 215QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 215
RELIGiÓ“ I SALUT

ARTICLES

Salut. Malaltia i Religió. Lluís Duch
La salut com a religió. La religió com a teràpia. Teresa Forcades
La salut com a responsabilitat. L'imperatiu del benestar. Rosa M. Boixareu
Salvació i sanació. Breu repàs per la més antiga tradició cristiana. Josep Vives
Aspectes «terapèutics» de l'espiritualitat cristiana. Eduard Fonts
Una bioètica cristiana per al diàleg. Joan Carrera

MIRADOR

Filosofia occidental i salut. Octavi Piulats
L'Església i les maneres de concebre-la. Joan Misser

NOTA BIBLIOGRÀFICA

Una teologia de Pau, l'Apòstol. Pius-Ramon Tragan

RECENSIONS