Qüestions de Vida Cristiana n º 213QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 213
L'AGRESSIVITAT I LA VIOLÈNCIA

ARTICLES

Vida i agressió. Ramon M. Nogués
L'agressivitat des d'un punt de vista psicoanalític. Víctor Hernàndez Espinosa
Els escenaris de la violència en el món d'avui. Jordi Busquets
Un filó de pacifisme en les pàgines sacerdotals de l'Antic Testament. Enric Cortés
El pacifisme: pensadors i moviments. Antoni Soler Ricart
Filosofia de la violència. Josep M. Esquirol
Violència: evangeli i teologia. Gaspar Mora

MIRADOR

El fenomen de la religiositat popular. Trets de la seva identitat. Lluís Duch

RECENSIONS