Qüestions de Vida Cristiana n º 212QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 212
LA B�BLIA, AVUI

ARTICLES

Quan els fonaments de la història d'Israel trontollen. Joan Ferrer
Els Evangelis... deriven de la història, forgen la història. Pius-Ramon Tragan
Bíblia i teologia. Evangelista Vilanova i Josep M. Rovira Belloso
Bíblia i litúrgia. Ignasi M. Fossas
La pràctica de la «lectio divina», herència i actualitat. Cebrià Pifarré
Sobre la Bíblia i la literatura. Damià Roure

MIRADOR

L'actualitat de sant Agustí. Andreu Marquès

RECENSIONS