Qüestions de Vida Cristiana n º 209QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 209
ELS LAICS EN L'ESGLÉSIA

ARTICLES

Què passa amb la teologia del laïcat quaranta anys després del Concili Vaticà II? Salvador Pié i Ninot
La corresponsabilitat laïcal: entre el temor i l'audàcia. Jesús Martínez Gordo
L'espiritualitat del laic en l'Església. Antoni Bantué

ENQUESTA

Ser laic avui: no tots som iguals, però tots som imprescindibles. Cori Casanova
L'aportació dels laics en l'actual situació de l'Església. Teresa Forcades i Vila
Els laics avui. Un apunt sociològic. Joan Estruch
Fundació dels laics en l'Església: una qüestió mal plantejada. M. Mercè Sardà i Pons
L'aportació dels laics en l'Església d'avui. Andreu Ibarz

MIRADOR

Personalisme i comunitarisme en Guillem Rovirosa. Xavier Garcia i Pujades
Entre la música i la paraula: Arnold Schönberg. Lluís Duch
La dolcesa en l'acompanyament espiritual. Antoni Pou