Qüestions de Vida Cristiana n º 208QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 208
LA DOLCESA I LA PAU

ARTICLES

Dolcesa i humilitat de cor en l'evangeli segons Mateu. Armand Puig i Tàrrech
L'esperit de dolcesa en les cartes de Pau. Damià Roure
La discreció en la Regla de sant Benet. Mercè Cerezo
La pau: una manera de fer la guerra. Meditació franciscana. Joaquim Recasens
La pau no resta una paraula buida. El magisteri de l'Església sobre la guerra i la pau. Antoni Babra
Les Benaurances, anunci del Regne, i el compromís polític. Jaume Botey

MIRADOR

La santedat en l'Islam. Joan-Andreu Rocha
Jacques Maritain i Romano Guardini: cultura i societat com a reptes cristians. Joan Manuel Gutiérrez Delgado