Llenguatge musical. Grau professional 1
0 comentari/s Visitat 2831 Cops
ISBN: 978-84-9883-919-7
Data de publicació: 18/06/2019
Nombre de pàgines: 104
Format: llibre
Col·lecció: Llibres de Música
Matèria: Música. Partitures, Música. Material complementari, Música. Ensenyament

Portada en alta resolució:

PVP : 23.00 €

Material Didàctic
Resum

Presentem una nova edició del llibre de 1r curs de grau professional amb l’objectiu que sigui una eina de treball útil i interessant en el camí d’aprenentatge del llen-guatge musical, i l’hem fet tenint en compte que es pugui adaptar als plans d’estudi actuals.  
Hem distribuït els continguts en nou unitats de treball perquè es puguin programar i distribuir les tasques per a un curs escolar. Tot i així, el tipus de treball permet que el professorat en fixi l’ordre, la dedicació i el grau d’aprofundiment segons el nivell i la resposta de l’alumnat. 
Volem remarcar que el contingut ha estat inspirat en els materials dels llibres El meu llibre de música, del P. Ireneu Segarra. 
Cada una de les nou unitats de treball conté diferents apartats: obra de comença-ment d’unitat de treball, que gira al voltant d’una tonalitat per treballar, exercicis d’entonació, de ritme, de lectura musical, de lectura a primera vista i, en algunes unitats, un treball d’anàlisi auditiva.  
Els continguts de cada unitat estan presentats de manera gradual, però no s’exclou que es puguin ampliar amb altres continguts de més complexitat que puguin presen-tar-se en les obres que es treballin, sempre a criteri del professorat. També reco-manem afegir tot el treball de creació i d’improvisació que es trobi oportú segons el nivell i les característiques de l’alumnat.  
Es pot observar que en aquesta nova edició hi hem incorporat diversitat de propos-tes metodològiques per als diferents exercicis i, també, orientacions didàctiques de caràcter general per als diferents apartats. El professorat les pot utilitzar, afegir o variar segons el seu criteri. 
Entenem que és molt important partir d’una observació auditiva de la música, i per aquest motiu el treball d’anàlisi pretén reforçar aquesta capacitat, descobrir la par-ticularitat de cada element o procediment que es treballi i sentir-ne la funció dins el context de la música. 
 
FULLEJA LES PRIMERES PÀGINES AQUÍ:


Comentari/s
0 Comentari sobre :Llenguatge musical. Grau professional 1 »

Participa i escriu el teu comentari!

Escriu el teu comentari a continuació. Necessites ser membre per poder fer-ho Registra´t A la nostra web o Inicia sessió.