La nova normativa a la butxaca. Principals novetats de "L'Ortografia catalana" i la "Gramàtica de la llengua catalana"
El llibre La nova normativa a la butxaca presenta una selecció de les novetats normatives més recents: recull els retocs inclosos a l’Ortografia catalana (2017) que són més freqüents en textos no especialitzats i una tria dels continguts de la nova gramàtica normativa, la Gramàtica de la llengua catalana (2016). Aquesta tria inclou els fen&og ...