Futbol i negoci: el camí de la gespa al Monopoly
Futbol i negoci ja és un binomi indissociable i que, malgrat tot, compta amb importants detractors dins del mateix esport. La realitat, però, és que la globalització i el gir cap a una economia de l'entreteniment han accentuat la mercantilització d'una indústria que factura més de 21.000 milions d'euros anuals.  La hist&ograv ...
Llibreria Abadia

Carrer d'Ausiàs Marc, 92-98 08013 Barcelona Tel. 93 245 03 03 botiga@pamsa.cat Horari de 9 a 14 de dilluns a divendres