Publicacions de l'Abadia de Montserrat, empresa consolidada en el món editorial i difusora de la cultura catalana especialment a partir de 1950, compta amb un fons editorial de més de 3.000 títols publicats. Les principals matèries que abasta són: la història, l'art, l'assaig, els estudis de llengua i literatura, la religió, la música per a escoles, els cursos de català pera no-catalanoparlants, l'excursionisme i el llibre infantil i juvenil.

A més de l'edició de llibres, també publica de forma quinzenal i mensual les revistes Serra d'Or, Piu-Piu, Documents d'Església, Qüestions de Vida Cristiana, Studia Monastica, Randa, Catalan Review i Caplletra.

 Ha tingut des de 1498 una activitat pràcticament ininterrompuda, al servei del santuari i del monestir de Montserra
t.