El diccionari inèdit de C. M. G. Una aproximació al valencià del segle XIX
0 comentari/s Visitat 3485 Cops
ISBN: 978-84-9883-845-9
Data de publicació: 01/06/2016
Nombre de pàgines: 520
Format: llibre
Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner
Matèria: Llengua

Portada en alta resolució:

PVP : 21.00 €

Material Didàctic
Resum

En aquest volum se’ns ofereix l’edició d’un diccionari manuscrit castellà-valencià, valencià-castellà (el primer que es coneix al nostre domini lingüístic amb aquesta doble direccionalitat), de l’any 1825,inèdit i d’autoria desconeguda, tot i que l’autor respon a les inicials C. M. G. A més, es realitza un estudi lingüístic de l’obra del qual es poden destacar diversos aspectes. En primer lloc, es du a terme una descripció del model de llengua emprat per C. M. G. i, mitjançant l’anàlisi comparativa amb la resta d’obres lexicogràfi ques i un bon nombre d’obres literàries del segle XIX, es contribueix a perfi lar el model lingüístic valencià de la centúria huitcentista. Es destacable, també, l’anàlisi del lèxic i dels trets fonètics propis del tortosí que s’esdevenen a l’obra, per tal de demostrar-ne la vinculació de l’autor amb aquest parlar del domini lingüístic. Altrament, l’estudi conté diverses aportacions a la caracterització lèxica del valencià dins del diasistema català. Finalment, per mitjà de la comparació amb obres de referència ineludible en un treball d’aquestes característiques, com són el DCVB i el DECLC, se’ns facilita informació que actualitza les dades documentals d’un bon nombre de mots.

Ressenyes


Comentari/s
0 Comentari sobre :El diccionari inèdit de C. M. G. Una aproximació al valencià del segle XIX »

Participa i escriu el teu comentari!

Escriu el teu comentari a continuació. Necessites ser membre per poder fer-ho Registra´t A la nostra web o Inicia sessió.